För att erbjuda omhändertagning av trädgårdsavfall beställer styrelsen för Solen en container från SEOM. Containern placeras utanför Solängsvägen 116, nära kärlen för hushållsavfall, och är som regel tillgänglig en helg (lördag och söndag) från maj till oktober. Som regel är det sista helgen dessa månader, med vissa avvikelser. Containern ställs ut under fredagen och hämtas hem under måndagen. 

OBS! Det är mycket viktigt att vi ENBART kastar trädgårdsavfall (ej grus) i containern. Missbrukas detta måste vi genast sluta ställa ut containern. Det blir en  straffavgift om containern innehåller annat än trädgårdsavfall. 

Containern är endast avsedd för medlemmar i samfällighetsföreningen Solen.