Stadgar Solen

En av de delar som definierar en samfällighet är att medlemmarna har antagit stadgar. Stadgar kan beskrivas som föreningens regler. I stadgarna ska det framgå vad föreningen heter, vilket ändamål föreningen har och var föreningen har sittsäte. Enligt praxis är årsmötet det högst beslutande organet. Det är endast årsmötet som kan välja att anta och förändra stadgarna.

I nedanstående dokument framgår stadgarna inom ramen för samfälligheten Solen.

Stadgar Samfällighetsföreningen Solen