Samfälligheten Solen ombesörjer sommarvatten som i regel slås på i maj och av i oktober (för att förhindra frostskador på ledningarna). Datum för på- och avslagning anpassas efter väderförhållanden och kommuniceras ut via mejl och på hemsidan. 

Kranarna för sommarvatten delas av två till tre fastigheter och finns på baksidan av radhusen samt vid varje gavel.

Det är viktigt att vi är sparsamma med sommarvattnet och följer riktlinjer för bevattning på kommunens hemsida.

Notera att vårt sommarvatten inte kommer från Norrviken. Sommarvattnet är helt enkelt vanligt dricksvatten som Samfälligheten Solen köper av Sollentuna kommun (SEOM).