Samfälligheternas
integritetspolicy
GDPR

GDPR - General Data Protection Regulation, även kallad Dataskyddsförordningen, gäller som lag i alla EU-länder. Dataskyddsförordningen ersatte den svenska personuppgiftslagen (PUL) från och med 25 maj 2018. Syftet med lagen är att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter.

Samfälligheterna Solen och Solvärme samlar in och lagrar endast nödvändiga personuppgifter som fastighet, fastighetsägare, postadress, telefonnummer och e-postadress. Dessa personuppgifter sparar vi för att kunna kommunicera med samfällighetens medlemmar samt kunna kontrollera kvartalsdebitering. Vi lämnar aldrig personuppgifter vidare. Vi samlar inte in personuppgifter från annat håll än från den registrerade själv.


Nedan är de lagliga grunder som samfälligheterna har för att behandla personuppgifter. När intresseavvägning används som laglig grund har du som registerad rätt att göra invändningar mot behandlingen.

  • Rättslig förpliktelse
  • Avtal
  • Intresseavvägning

Personuppgifterna sparas så länge samfälligheterna har behov av dessa eller enligt lag.

Vi kommer inte att nämna namn eller andra uppgifter om våra medlemmar i styrelse- eller stämmoprotokoll. Namn på styrelsemedlemmar läggs däremot ut både i protokoll och på hemsidan.

Eftersom vi alltid vill ha korrekta och uppdaterade uppgifter uppmanar vi alla medlemmar att meddela oss om någon uppgift ändras, till exempel när ni flyttar eller byter e-mailadress.

 

 

Kontaktuppgifter

Du är välkommen att höra av dig om du vill ha detaljerad information gällande hur vi hanterar dina personuppgifter.

Under Kontakt hittas ansvarig för GDPR-, personuppgiftsfrågor.

Personuppgiftsansvarig 
Samfälligheterna Solen och Solvärme
solangen.styrelsen@gmail.com