Sop- och källsortering

Källsortering för en bättre miljö och lägre kostnader

Kompost- och hushållsavfall

Liksom boende i hela Sollentuna kommun har vi särsortering av kompost och övrigt hushållsavfall. Kompost, dvs. allt matavfall, läggs i de särskilda påsar (bruna pappåsar) som delas ut gratis och regelbundet av SEOM och finns att hämta i hobbylokalen (styrelsen fyller på vid behov). Dessa pappåsar (och inget annat) läggs i kärlen med brunt lock. Övrigt hushållssavfall läggs i kärlen med grönt lock.

Kärlen för matavfall och övrigt hushållsavfall finns uppställda för boende på tre ställen inom radhusområdet. Kärlen töms en gång i veckan av SEOM (för närvarande onsdagar tidigt på morgonen).

Observera att hämtning av hushållsavfall betalas av varje fastighetsägare var för sig (faktura från SEOM till respektive hushåll).

Allt vårt hushållsavfall vägs vid tömning. Ett kilopris debiteras varje enskild fastighetsägare (en fast kostand ingår). Det är därför av största vikt att vi alla tänker på att inte slänga återvinningsbart material (se nedan) bland hushållssoporna, eftersom det förutom negativ miljöpåverkan och överfulla sopkärl bidrar till ökade kostnader.

 

Detta måste vi ta hand om på egen hand!

Tidningar, glas-, plast-, kartong- och metallförpackningar lämnas vid återvinningsstationerna i Sollentuna.

Grovsopor får man själv forsla till Hagby eller annan återvinningsanläggning.

Trädgårdsavfall lämnas på en återvinningsanläggning eller i den container som samfälligheten ställer ut sista helgen varje månad fr o m maj t o m oktober.

Farligt avfall: Till farligt avfall räknas målarfärg, lågenergilampor, kvicksilvertermometrar, lysrör, bilbatterier mm. Denna typ av avfall lämnas direkt till återvinningsanläggning.

Begagnade vitvaror: Hämtas direkt vid dörren efter beställning av fastighetsägaren.

Minska mängden fett i avloppet genom att torka ur stekpannan med ofärgat hushållspapper när du har stekt. Släng pappret i matavfallspåsen. Gör samma sak med kastrullen när du smält smör eller poppat popcorn. Samla upp frityrolja och olja från sådant som tonfisk och soltorkade tomater i en tom mjölkkartong eller en plastflaska.

Läs mer: