Samtliga fastigheter i samfälligheten Solvärme är anslutna med fiber till Sollentuna stadsnät (via SEOM) som tillhandahåller flertalet tjänster såsom Bredband, TV och Telefoni.
 
Avgiften för kabel-TV är inkluderad i samfällighetsavgiften för Solvärme som har ett avtal med SEOM för att få tillgång till deras bastjänst kabel-TV Stor. TV-tjänsten sänds analogt men genom ett digitalt tillval från SEOM (betalas av fastighetsägaren) får man tillgång till den digitala versionen av TV-kanalerna.
 
Här kan du läsa om kanalutbud och kanalplan för kabel-TV Stor:
https://www.seom.se/fiber-och-tv/kabel-tv/installation/kanalplan-kabel-tv/
 
Här framgår vilken utrustning som behövs och förutsättningar för digitalt tillval:
 

Det lokala antennkabelnätet i respektive fastighet utgår från den befintliga fibertermineringen. Denna fiberterminering är anslutningspunkten mot SEOM:s stadsnät.

Av praktiska skäl går fiberkabeln för bredband delvis genom värmekulvertarna och genom radhusens krypvindar. Den är dock inte samfällighetens egendom. Gällande alla frågor som rör anslutning och drift av denna fiberservis liksom tillhörande fibermodem hänvisas till SEOM.

Observera att också modemet för fiber- och bredbandsanslutning tillhör SEOM (ej  samfälligheten). Alla kopplingar efter modemet i fastigheten är fastighetsägarens eget ansvar.
 
Vid fel och problem med kabel-TV ska fastighetsägaren vända sig direkt till SEOM. Felanmälan görs vardagar 9.00-16.00 på telefon 08-623 88 00, övrig tid görs felanmälan på telefon 08-623 88 66.
 
Vid fel och problem med bredbandet ska fastighetsägaren vända sig till sin bredbandsleverantör som sedan i sin tur lägger ett ärende till SEOM.