Samfälligheten Solen tillhandahåller en hobbylokal som ligger bredvid fjärrvärmecentralen. Lokalen får användas av medlemmar i både Solen och Solvärme och är avsedd för olika hobbyaktiviteter, såsom snickeri- och målningsarbete. Varje husägare ska ha en nyckel till lokalen (det är samma nyckel som går till tvätthallen).

I hobbylokalen lägger vi ett lager med bruna avfallspåsar för matavfall. Påsarna beställs kostnadsfritt från SEOM. Meddela gärna någon i styrelsen i god tid om ni upptäcker att lagret av påsar behöver fyllas på.

En cykelkärra och skottkärra som tillhör samfälligheten finns i hobbylokalen till låns.

Bokning av hobbylokalen sker genom anteckning i bokningslista som finns uppsatt i lokalen. Lokalen får bokas högst fem dagar i sträck. Tänk på att städa efter dig och lämna lokalen i gott skick.

Regler hobbylokalen

  • Samma nyckel som öppnar tvätthallen öppnar också hobbylokalen.
  • Lokalen bokas på plats genom att man skriver upp sig på uppsatt anslagstavla.
  • Lokalen får maximalt bokas fem dagar i följd.
  • Efter användning ska lokalen städas och lämnas i samma skick som när den togs i bruk.
  • Lokalen får endast användas för privata ändamål.

 

Föreningens hjärtstartare

Direkt in till vänster i hobbylokalen, monterad på väggen, finns en defibrillator/hjärtstartare som används vid akut hjärtstopp. Instruktioner är uppsatta på väggen vid hjärtstartaren.

Det får inte ligga kartonger eller annat i vägen för hjärtstartaren.