Släpvagn

Solen tillhandahåller en registrerad släpvagn (grindvagn) att koppla på bil med krok. Se alltid till att borsta av och låsa släpet med hänglåset efter användning. Kontakta omedelbart styrelsen om släpvagnen skadas, om du upptäcker brister såsom punktering eller att något inte fungerar som det ska.

Regler släpvagn

  • Bokning sker genom skriftlig notering i anteckningsblocket intill släpvagnen
  • Rekommenderad låneperiod är halvdag (max låneperiod är två dygn)
  • Medlem i samfälligheten måste vara med under släpets nyttjande (ej tillåtet att låna ut släpet till hantverkare eller vänner/bekanta)
  • Slitage och skador utöver normal användning ska omedelbart meddelas styrelsen samt i möjligaste mån åtgärdas av den låntagare som medverkat till skadan