Samfällighetsföreningen Källvattnet Östra

Välkommen till Samfällighetsföreningen Källvattnet Östra!

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Kontakt -styrelse

All kontakt med styrelsen sker genom att man lämnar en kommentar till styrelsen här under aktuell flik.

Ordförande

Sven Karlsson
Adress: Kummelgatan 48 B

Kassör

Per Olsson
Adress: Kummelgatan 94

Revisorer

Cathrine Barkentin
Adress: Kummelgatan 98

Fatbardh Morina
Adress: Kummelgatan 120 B

Revisorsupleant

Kristin Bogesjö Jensen
Adress: Kummelgatan 48 C

Valberedning

Kristin Bogesjö Jensen
Adress: Kummelgatan 

Stefan Andersson
Adress: Kummelgatan 64 B

Sekreterare

Tommy Hansson
Adress: Kummelgatan 

Ledamot

Håkan Jönsson
Adress: Kummelgatan 

Ulf Hansen
Adress: Kummelgatan 

Mattias Wikman
Adress: Kummelgatan 

Kajsa Johansson
Adress: Kummelgatan 

Suppleant

Bo Forsmark
Adress: Kummelgatan

Patrik Zällman
Adress: Kummelgatan 

Daniel Neckman
Adress: Kummelgatan 

Övriga

Belysning & vattenavrinningssystem

Bo Forsmark
Adress: Kummelgatan  62 D

Lekplatser & områdesunderhåll

Patrik Zällman

Miljöhusen

Ulf Hansen
Adress: Kummelgatan 140

Gräsklippning

Tommy Hansson
Adress: Kummelgatan 76

Lämna kommentarer till styrelsen

Registrera din e-postadress