Välkommen till Samfällighetsföreningen Gjutaren Sundsvall

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Kontakt

Mejla till föreningens e-post:
styrelsen.gjutaren@hotmail.se

eller kontakta någon i styrelsen.

 

Styrelsen 2015

Ordförande
Jonas Höglund
JS v 74

Vice ordförande 
Lars-Gunnar Åström 
JS v 56

Kassör
Charlotta Nilsson
JS v 48

Sekreterare
Anna Larsson Kron
JS v 52

Suppleanter
Birgitta Koivusalo,
JS v 72 
Mikael Lund
JS v 22

Valberedning 2015

Jörgen Kongsholm sammankallande 
Tine Kongsholm

Revisor
Deloitte AB (extern)

Medlemsrevisor
Conny Karlsson (boende inom samfälligheten)

Firmatecknare
Lars-Gunnar Åström 
Birgitta Koivusalo (två i förening)

Undercentralen
Jan-Erik Sjöström
Göran Swenson
Maria Ring
Mats Wiklander