Gjutarens årsstämma 2015

Tisdagen den 28 april, kl 18.30 i matsalen, Skönsmohuset.

19 personer från 15 hus deltog i årsstämman som inleddes med Polisens info om Grannsamverkan. Under tiden serverades kaffe, smörgås & godbit.

Därefter hölls årsstämman med Leif Nilsson som mötesordförande. Anette Salomonsson från Castor föredrog delar av förvaltningsberättelsen för verksamhetsåret 2014.

Kontaktpersoner för Grannsamverkan är Birgit Karlsson, JS v 70 och Lennart Dahl, JS v 60. De kommer att ta initiativ till en uppstart av Grannsamverkan för vår samfällighet.

Broschyr om Grannsamverkan delas ut tillsammans med årsstämmoprotokollet till de som inte var närvarande på stämman.