Samfällighetsföreningen Citronfjärilen Nr.1

Välkommen till Samfälligheten Citronfjärilens hemsida!

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN
Citronfjärilen nr 1

Om samfälligheten

Om vår samfällighetsförening, Citronfjärilen 1

Citronfjärilen 1 är en samfällighetsförening som ansvarar gemensamma områden och byggnader, till exempel kvartersstugor, garage, parkeringsplatser, vägar, grönområden, fläktar, kabel-TV m.m.

Föreningen har också ansvar för värme- och vattendistribution.
Detta innebär ett enskilt ansvar i kollektivt boende. Vi måste alla ta ett ansvar för området.

Samfällighetsföreningen har en styrelse som väljs av föreningsstämman. I styrelsen ingår radhusägare, företrädare för Bostads AB Eidar och hyresgästerna.

Verksamheten i samfällighetsföreningen är reglerad i lag och respektive fastighetsägares andel i föreningen har fastställts av fastighetsbildningsmyndigheten.

Kom på föreningsstämman i april så kan ni påverka hur vår samfällighet skall skötas och hålla er à jour med vad som händer.

Hjälp oss att se till att vi alla trivs på Citronfjärilen !

Citronfjärilens hemsida

Välkommen till Samfälligheten Citronfjärilens hemsida!

Hemsidan är sedan hösten 2015 under uppbyggnad av styrelsen.

Det saknas fortfarande mycket information men förhoppningsvis kan det redan nu finnas sånt som kan underlätta för oss boende på området.

Vår hemsida finns, som synes, under Villaägarnas hemsida.
Detta medför exempelvis att de blå flikar som man kan hitta överst på denna sidan är aktuella bara om man vill bli eller är medlem i villaägarnas riksförbund.

Citronfjärilens information går att läsa vare sig man är medlem i villaägarna eller inte. 

Om du behöver hjälp att förstå informationen på hemsidan – kontakta styrelsen.