Samfällighetsföreningen Citronfjärilen Nr.1

Välkommen till Samfälligheten Citronfjärilens hemsida!

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Kontakt -styrelse

Föreningens uppgifter

SFF Citronfjärilen 1
c/o Barkman
Lextorpsvägen 711
461 64 Trollhättan
E-post: sff.citronfjarilen@hotmail.se

Ordförande

Anita Tetzlaff Åhs 

Vice ordförande

Leif Mattsson
Kungsgatan 83 Lgh. 1303
461 35 Trollhättan
Telefon: 070-6625426
E-post: leif_mattsson@telia.com

Sekreterare

Emine Miftari

Kassör

Tommy Barkman
Telefon: 073-630 72 76 
E-post: tommy.barkman.thn@gmail.com

Biträdande kassör

Safet Peci

Ledamöter

Mira Gubic

Eunus Sikder

Iris Zell (Bostads AB Eidar)

Suppleanter

Bror Betz

Tony Ilio

Sanny Mattelin (Bostads AB Eidar)