Välkommen till Samfällighetsföreningen Brinken i Valbo

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Kontakt

 

Styrelsen

Ordförande:
Håkan Sandin
Åbrinken 3
Tel: 070-301 66 04

Sekreterare
Stefan Strid
Gaddaborgsvägen 5
Tel: 070-397 67 17

Kassör
Mats Fröjdenlund
Åbrinken 1 B
Tel: 073-988 55 19

Suppleant
Tommy Hård
Åbrinken 6
Tel: 026-13 23 21

Suppleant
Karl Johannesson
Åbrinken 1 A

Föreningens adress

Samfällighetsföreningen Brinken
c/o Mats Fröjdenlund
Åbrinken 1 B
818 32 VALBO

E-post: mats.valbo@hotmail.com