Salvians Samfällighetsförening

Välkommen till vår trevliga samfällighet i Hässelby!

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Om samfälligheten

Vi är 60 fastighetsägare som bildar Salvians samfällighetsförening. Vårt område i Smedshagen byggdes för inflyttning 1968-1969 och såldes till bospararna i Sparbanken genom Ekkronan. Inköpspriset 1969 var 181 000 kronor för ytterhus, 174 000 kronor för övriga radhus och 170 000 kronor för souterränghus. Den första egna styrelsen i samfälligheten valdes i november 1969, kvartalsavgiften var första året 367 kronor och eldningsoljan kostade 135 kronor per kubikmeter.

 

Information

Trivselregler