Trafikkontoret har nu (v. 11-2018) satt upp en korrekt skylt vid vår gemensamma sopanläggning/lastplats på Kattfotsbacken

Tömningsdagar Tisdag

Förbud att stanna på tisdagar mellan 7-16

Väldigt viktigt att vi inte på något sätt blockerar möjligheten för sopbilen att hämta våra sopor.

Sopbilen lyfter inte sopkasunerna över parkerade bilar utan vi blir utan soptömning den veckan med risk för att kasunerna blir fulla.