Mobila Miljöstationer

Stockholms Vatten och avfall har utöver fasta miljöstationer även MOBILA Miljöstationer

Mobila miljöstationen tar emot ditt farliga avfall och din småelektronik. Lastbilen kör enligt en bestämd turlista och den stannar på ett flertal platser i innerstaden och i ytterstaden.

Den mobila miljöstationen tar emot ditt bärbara farliga avfall. Du kan även lämna elavfall upp till en mikrovågsugns storlek. Större mängder farligt avfall eller elavfall är du välkommen att lämna på stadens återvinningscentraler.

På sidan hittar du info om var turlistor och info om var den mobila milsjöstationen stannar. Vad du kan lämna och INTE lämna. Se länk nedan.

Stockholm Vatten & Avfall