Förlängt elavtal med Boo Energi

Elavtalet med Boo Energi AB är förlängt från 180301. Avtalet Boo-portföljen är ett löpande avtal med 3 månaders uppsägning.

Boo Energi AB erbjuder alla medlemmar i Salvians samfällighetsförening
att ta del av överenskomna villkor, rabatter och förmåner enlig bifogade informationsbrev.

För att ta del av denna möjlighet anger ni kod salviansSF på booenergi.se/teckna-elavtal.

Informationsbrevet finns anslaget på anslagstavlan i tvättstugan.

Informationsbrev elavtal till boende i Salvians samf från Boo Energi (3).pdf

Obs. Du måste själv aktivt avgöra om du vill ta del av erbjudandet från Boo Energi

Styrelsen