Bredband via fiber

Stadsnätsbolagets i Oktober 2018 inlämnade ansökan om Ledningsrätt beviljades inte av Lantmäteriet. Beslutet vann laga kraft 190318.

Fiberfrågan kommer att tas upp och beslutas på en extra stämma under våren 2019.