Årsmöte 2019 hölls onsdag 27:e Mars i matsalen på Björnbodaskolan. Justerat protokoll från årsmötet är anslaget på anslagstavlan i tvättstugan samt är utdelad till alla fastighetsägare.