Röskärs Samfällighetsförening

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Röskärs Samfällighetsförening förvaltar gemensamma anläggningar för vatten och avlopp, båthamn och parkmark med vattenområde.