1. Stäng av frånluftsfläkten under kalla vinternätter.

Varför elda för kråkorna? Sätt på fläkten igen på morgonen.

Tilläggsisolera vinden!

Husen är byggda -84 och det är endast lagt ett lager 23 cm mineralull på vinden.

Lägg/rulla ut ett lager isoleringsmatta tvärs med bjälklags-reglarna så att skarvarna mellan befintliga skivor täcks. Det medför att ’köldbryggorna’ mellan skarvarna försvinner.

Obs: Stig endast på reglarna !! Ej på isoleringen då den går sönder + risk för 'genomtramp'.