Romarbäcken 1:s samfällighetsförening

Styrelsen ser denna sida som en möjlighet att på ett bra sätt informera medlemmarna om nyheter av olika slag och om vad som gäller i samfälligheten. Visa gärna sidan vid ägarbyten. Ni hittar också lite historia om vårt område. Välkomna!

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Om samfälligheten

Romarbäcken 1:s samfällighet ligger i Hällabrottet på Friskens väg 5-43. I fyra huslängor finns vardera fem lägenheter, radhus, som ägs av respektive fastighetsägare. Husen och samfälligheten kom till/byggdes 1975, byggherre var AB Ytonghus.

Samfälligheten förvaltar gemensamma områden och två garagelängor.

Ovan ser du en karta över en del av Hällabrottet och vår förening.

Bilden visar flygbild över Friskens väg 35-43

Information för samfälligheten

Nedan hittar du information för samfälligheten gällande medlemskap, bran och säkerhet, sophämtning, viktiga datum, historik samt de aktiviteter som finns i närområdet.