Problem med vildsvin

Vad gäller när vildsvinen har förstört och vad bör vi själva göra?

Håbo kommun arbetar aktivt med att bekämpa vildsvinsbeståndet och vill gärna ha tips när de syns. Läs hela informationen här.

Om vildsvinen förstör på våra gemensamma grönytor så är det samfällighetens ansvar att återställa marken. Det finns ingen samordning för detta, utan alla boenden är varmt välkomna att göra en insats. Blir det inte åtgärdat så är kommer det att göras på nästkommande städdag.