Har du koll på hur det fungerar?

I en samfällighet så är det inte styrelsen som bestämmer- utan medlemmarna. Det är därför viktigt att ha koll på vad som egentligen står i stadgarna. Dina förslag och idéer bör skrivas ner som motioner och ska enligt våra stadgar vara styrelsen tillhanda senast i januari månad.

Därefter har styrelsen till uppgift att bereda förslagen till årsmötet. På årsstämman så röstar närvarande medlemmar.

Det är viktigt att förstå att man inte kan förvänta sig att komma på årsstämman med idéer för beslut.

Det är inte forum för generella klagomål, utan ett högst formellt möte som reglerar i samfällighetslagen.

 

Din motion kan skickas via e-post till styrelsen:

ordforande.rabydal@gmail.com

sekreterare.rabydal@gmail.com

kassor.rabydal@gmail.com