Planetens Samfällighetsförening

Planetens samfällighetsförening består av 215 fastigheter i Kiruna och bildades 1978 som en gemensamhetsanläggning då området byggdes. Samfälligheten ansvarar för TV-nät samt grönområden inklusive lekparker.

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.