Om du har problem med din tv-bild eller andra störningar ring Sappa på telefonnummer 0774-444 744 och felanmäl.

Felanmälan måste göras av den fastighet där problemet finns.