Styrelse

Styrelsen består av fyra ordinarie ledamöter och tre suppleanter, som väljs av medlemmarna för två år i taget. Valet av ledamöter sker på samfällighetens årsmöte.

Kontakta gärna styrelsen om du har förslag till åtgärder, idéer eller synpunkter, som vi kan ha nytta av eller som kan öka vår gemensamma trivsel i vårt område.

Som medlem i samfälligheten måste det anses som en skyldighet att delta i samfällighetens skötsel och att under någon period åta sig förtroendeuppdrag i styrelsen.