Tillsammans i samfälligheten ansvarar vi för att hålla våra gemensamma grönytor och lekpark snygga, hela och rena. Varje fastighetsägare (medlem) förväntas hjälpa till vid de två årliga städdagarna, en på våren och en på hösten. På städdagarna hjälps vi åt att sköta underhåll och reparationer. Den som deltar får reducerad medlemsavgift med 400 kr/städdag.

Pettersberg är indelat i fem städområden med en ansvarig städledare per område.