Som fastighetsägare i Pettersberg är du enligt lag automatiskt medlem i samfällighetsföreningen. Föreningen är skyldig att hålla aktuell debiteringslängd och medlemsregister. Därför måste sekreteraren snarast informeras om ägarbyte.