Bredband - fibernät

Den 16 januari 2014 tog styrelsen beslut om att ansluta alla fastigheter i samfälligheten till Gästabudsstadens stadsnät. För detta betalades en anslutningsavgift á 503 700 kr, vilket är ett mycket förmånligt pris jämfört med om alla var för sig skulle ansluta sig.

Avgiften betalas av samfälligheten gemensamt då samfälligheten har ansvar för drift och underhåll av tv-radiosignal (framgår av anläggningsbeslutet GA:2).

Finansieringen sker med pengar från underhållsfonden som alla medlemmar gemensamt sparat ihop, d v s inget lån tas för denna investering.

Så här går det till

En dosa (tjänstefördelare) monteras på lämplig plats inom ett avstånd av max 5 m från den punkt där dagens signalkabel för TV kommer in i fastigheten.

Du kan nyttja alla tjänster som finns anslutna till stadsnätet. Du beställer själv din tjänst och väljer bland de leverantörer som finns i Gästabudstadens utbud. I dagsläget finns sju leverantörer av Internet, telefoni och TV men utbudet ökar i takt med efterfrågan. Ett grundutbud av TV-kanaler tillhandahålls av samfälligheten gemensamt.

Fibernätet körs parallellt med befintligt kabel-TV-nät så länge nuvarande, mycket förmånliga, avtal med Sappa inte sägs upp. Sappa har dock flaggat för att förändringar kan komma i framtiden då flera TV-bolag (bland annat Viasat) sagt att de vill ändra villkoren och därmed tvinga operatörerna att ändra sina avtal.

Om du inte vill använda fibernätet

Om du inte önskar eller har behov av utökat TV-utbud eller internetbaserade tjänster behöver du inte göra någonting utan fortsätter att se på TV som förut så länge som nuvarande avtal med Sappa gäller. Det gäller även om du har köpt till extra TV-kanaler idag.

Tänk på att fiberanslutning höjer värdet på huset om du går i försäljningstankar! Fiber ökar också kapaciteten avsevärt jämfört med en ADSL-anslutning. Med fiber säkrar vi TV, internet och telefoni för framtiden med modern teknik!

Har du frågor kontakta Thomas Johansson i styrelsen.