Två gånger per år, 30 april och 30 september, debiteras varje husägare (medlem) en avgift för bland annat sophämtning, snöröjning, el till gatubelysning, vattenförbrukning, städning av gemensamma grönytor/lekpark samt fondering till underhåll och reparationer av gemensamma anläggningar. Avgiften är 4 600 kr/tillfälle. Det vill säga totalt 9 200 kr/år. 

Nyköpings kommun debiterar oss för vår totala vattenförbrukning genom att läsa av våra tre huvudmätare. Varje husägare läser vid årsskiftet av sin egen vattenmätare och med den uppgiften som grund debiterar sedan föreningen respektive husägare. Ett vattenavläsningskort delas ut i brevlådorna när det är dags för vattenavläsning. Slutlig reglering av vattenavgiften för varje fastighet sker i januari varje år.

De fastigheter som har garage i garagelängan debiteras med 1 000 kr den 30 april och 500 kr den 30 september.

Om du deltar på de två årliga städdagarna får du en reducering på avgiften med 400 kr/städdag.

För avgifter betalade efter förfallodagen utgår en förseningsavgift på 100 kr.

Har du frågor om avgifterna kontakta styrelsen.