Pettersbergs Samfällighetsförening

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Om samfälligheten

Pettersbergs samfällighet bildades 1977 i samband med att området byggdes.

 

Som fastighetsägare i Pettersberg är du enligt lag automatiskt medlem i samfällighetsföreningen. 73 fastigheter ingår i föreningen.

Samfällighetens (medlemmarnas) ansvar och uppgift är förvaltning, drift och underhåll av alla gemensamhetsanläggningar inom området.

  • Gator: snöröjning, sandning och sopning
  • Gatubelysning: drift, underhåll och reparationer
  • Vatten- och avloppsledningar: underhåll och reparationer
  • Lekplatser: underhåll och reparationer av lekredskap
  • Grönytor och gångvägar: skötsel och underhåll
  • TV-radiosignal: drift och underhåll
  • Bredband: fiber genom Gästabudsstadens stadsnät

Pengar avsätts till underhålls- och förnyelsefond

För långsiktigt underhåll och förnyelse av anläggningar enligt ovan avsätts pengar varje år till en underhålls- och förnyelsefond. Budgeterad avsättning 2021 är 175 000 kr. Garageföreningen avsätter 500 kr/garage.

Medlem i Villaägarna och aktiv i grannsamverkan

Pettersbergs samfällighet är medlem i Villaägarna.

För att minska risken för inbrott och skadegörelse är vi aktiva i grannsamverkan.

Grupp på Facebook

Vi har en grupp på Facebook för oss som bor i området. Välkommen att gå med i gruppen.