För att minska risken för inbrott och skadegörelse är vi aktiva i grannsamverkan. Samfällighetens kontaktombud i grannsamverkan är Thomas Johansson.

Uppmärksamhet och engagemang i att tillsammans hjälpas åt att förhindra brott i bostadsområdet utgör grunden för Grannsamverkan. Det innebär att alla i området är mer uppmärksamma på vilka som rör sig i området, noterar det som verkar misstänkt eller konstigt och tillkallar polis vid pågående angrepp.

Som boende innebär det att du:

  • meddelar dina grannar och/eller kontaktombud om du är bortrest mer än några dagar
  • är förtrogen med de tips om hur du förebygger brott och skyddar ditt hem som finns på www.samverkanmotbrott.se
  • förvarar värdehandlingar och värdesaker på ett betryggande sätt
  • är allmänt vaksam om onormala händelser inträffar och kontakta polisen om du upptäcker något som verkar misstänkt. Vid lämplig tidpunkt bör du också informera kontaktombudet.

Läs mer om grannsamverkan på grannsamverkans webbplats eller polisens webbplats.