Pettersbergs Samfällighetsförening

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Information

Här hittar du information om bland annat miljöcentralen, grannsamverkan och Pettersbersbladet.

Årsmöte 2021

På grund av rådande pandemi genomfördes årsmötet 2021 med ett poströstningsförfarande där 60 % av medlemmarna deltog och gjorde sin röst hörd.

Pettersbergsbladet

Pettersbergsbladet utkommer med två nummer  per år, vår och höst, och delas ut i din brevlåda.

Grannsamverkan

För att minska risken för inbrott och skadegörelse är vi aktiva i grannsamverkan.

Miljöcentralen och sopsortering

Här hittar du information om vår miljöcentral och hur du sopsorterar.

OBS! Du får bara slänga förpackningar i miljöcentralen. 
Allt annat måste du själv åka med till återvinningscentralen.

Miljösparartips

Här hittar du tips på hur du kan spara på både miljö och pengar.