Östra Laxsjöns Samfällighet

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Grannsamverkan i Brunnsnäs

Samordnare Marie Pettersson hus 37. tel 070-466 80 00

För mer  information om grannsamverkan kontakta samordnaren

Skyltar finns vid infarterna. Vill du ha dekaler kontakta Marie.

OBS Vi har valt att placera in samtliga hus hos en kontaktperson. Är ditt
hus uppräknat nedan men du har inte tacka ja innebär det att huset INTE är 
med i grannsamverkan.

Kontaktlista Grannsamverkan.pdf