Ornö Brevik Samfällighetsförening

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Ornö Brevik samfällighetsförening (OBs) består av cirka 85 fastigheter inom kvarteren Lillbrevik, Brevik, Konvaljeholmen, Stornäset, Norra Gärdet och Breviksängen.

OBs har till uppgift att anlägga och förvalta/drifta avloppsanläggning för toalett och BDT.