Orangeriet Samfällighet

Här finner du dokument och information som kan vara behövlig för dig som medlem i samfälligheten Orangeriet i Älta.

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Information om styrelsen

Organisationsnummer
717921-4452

Styrelsesammansättning

 • Ordförande
 • Patrik Salomonsson

  Ledamöter:
 • Oskar Lundén
 • Henrik Molnar (kassör)
 • Jia Egneblad (sekreterare)

  Suppleanter:
 • Emma-Klara Wächter
 • Malin Gustafsson