Öjersjö Hallens Samfällighetsförening

Välkommen till Öjersjö Hallens Samfällighetsförenings hemsida

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Ladan och Förråd

Ladan består av två plan. Det övre planet utgörs av en gemensamhetslokal, och nedre planet utgörs av förråd. Ladan ska göras tillgänglig för samfällighetens medlemmar, och styrelsen har beslutat (i enlighet med årsstämma) att detta ska ske genom att hyra ut gemensamhetslokalen för olika typer av evenemang och förråden som säsongsförråd.

Mer information om ladan och förråden hittar du nedan: