Öjersjö Hallens Samfällighetsförening

Välkommen till Öjersjö Hallens Samfällighetsförenings hemsida

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Om samfälligheten

Öjersjö Hallens samfällighetsförening

Öjersjö Hallens samfällighetsförening ägs gemensamt av 195 andelar i området Hallen, Öjersjö. Partillebo och HSB har 20 respektive 28 andelar, resten motsvaras av en andel per fastighet i området. Samfälligheten förvaltar två markområden, en byggnad kallad 'Ladan' samt en byggnad kallad 'Matkällaren'.

På bilden nedan är de förvaltade områdena markerade med blått, och andelsägarna markerade med rött. Klicka på bilden för en större version (öppnas i nytt fönster).

Fastighetsbeteckningar 

Öjersjö s:58
Samlingslokal, förrådsbyggnad, 
lekplats, grönområden. 

Öjersjö ga:112 
Grönområden och mark för
byggnader.

Funderingar och idéer?

Motioner kan lämnas till styrelsen en månad innan stämmomöte.

Styrelsen är tacksam på förslag som främjar enkel använding av samfällighetens gemensamma egendomar till medlemmarnas förmån.