Öjersjö Hallens Samfällighetsförening

Välkommen till Öjersjö Hallens Samfällighetsförenings hemsida

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Kontakt

Om du vill skicka in motioner, har frågor eller på annat sätt vill kontakta styrelsen, maila till styrelsens e-post: hallensf@mail.com

Adress

Gamla vägen 23 
433 51 ÖJERSJÖ

Organisationsnummer

717914-1721

Styrelsen

Ordförande

Kristian Ahlberg
Adress: Stengärdsgården 13
E-post: hallensf@mail.com
Telefon: 072 729 71 73

Ordinarie ledamöter

Anders Ohlsson
Adress: Mittstenen 8

Christian Grönwall
Adress: Trägärdsgården 4

Johan Persson
Adress: Visaren 13

Suppleanter

Åke Blomqvist
Adress: Gamla Vägen 18

Jacob Ottosson
Adress: Mittstenen 9