Öjersjö Hallens Samfällighetsförening

Välkommen till Öjersjö Hallens Samfällighetsförenings hemsida

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Information

Denna information är endast synlig för föreningens medlemmar.

Fastighetsbeteckningar 

Öjersjö s:58
Samlingslokal, förrådsbyggnad, 
lekplats, grönområden. 

Öjersjö ga:112 
Grönområden och mark för
byggnader.

Ordningsregler

För oss boende i Öjersjö Hallen gäller inga särskilda ordningsregler förutom att plocka upp efter sig där man vistats, släng inga trädgårdsrester på kommunens eller våran mark, meddela styrelsen om något är trasigt.

Vi är gemensamt ansvariga för våra gemensamma ytor, så ta vara på dem väl.

P-platsförteckning

Det är tydligt skyltat i området där besöksparkeringar finns. Utöver detta är det trafikverkets skyltar som gäller.