Skötsel och underhåll

Skötsel och underhåll av Öjersjö Hallens samfällighetsförenings gemensamhetsanläggning

2016-11-15

Under 2016 har samfälligheten använt sig av Wefix för att skötsel av genensamhetsytorna. Beställning av arbetena lades relativt sent av föreningen och det fick till följd att arbetena utförts senare än vad som är önskvärt.

Vissa av arbeten som borde utförts vid första tillfället gjordes inte förrän i oktober, såsom klippning av buskage längs gamla vägen. Vissa arbeten kunde utförts bättre, t.ex. rensning av gärdsgården.

Grusytorna på båda kortsidor av ladan är grusbelagda och för att det inte ska växa ogräs behandlades de med något som kallas Foamstream. Detta är en miljövänlig metod där ett skum bestående kokande vatten som blandats med växtoljor hälls på ogräset. Efter behandlingen dör ogräset. För att få en fin grusyta behöver det döda ogräset tas bort mekaniskt (krattas upp). Detta gjordes dock inte.

 

Utfört arbete             

Klippning gräsytor 2 gånger
Rensning av häckar runt sandlåda   2 gånger
Rensning av gärdsgård      1 gång
Renning av gärdsgård samt borttagning sly  1 gång
Klippning av buskage längs gamla vägen   1 gång
Rensning av sly runt källarvinden (lilla huset)  1 gång
Fomstream på grusytor utanför ladan   3 gånger

 

Ommålning av lada

Vi jobbar nu även med att ta in offerter för ommålning av ladan under nästa år.

 

Inför nästa år

Inför nästa år ses arbete över och offerter kommer att tas in tidigare. Vi ska även se över om vi behöver utöka skötseln.

Hör gärna av er med synpunkter angående detta till hallensf@mail.com