Årsstämma 2020

Tack för en väl genomförd stämma

Datum: Torsdag 28 maj 2020

Tid: Kl. 19:00

Plats: Ladan Öjersjö Hallen, utomhus

Styrelsen har beslutat att genomföra stämman på ett sätt anpassat till rådande Corona-epidemi. Den kommer därför hållas utomhus med extra avstånd mellan deltagarna. Dessutom kan nu en deltagare representera flera medlemmar.

Dokument:

Styrelsen föreslår en avgiftssänkning för årsavgiften 2021 till 700 kr per andel.

Det var inga inkomna motioner från medlemmarna eller framställningar från styrelsen i år.