2019-05-02

Torsdagen den 23/5 2019 kl 19.00 är det dags för årsstämma i Ladan. Kallelse och blankett för fullmakt delas ut i brevlådan. Här finns tillhörande dokument:

Det var inga inkomna motioner från medlemmarna eller framställningar från styrelsen i år.

Välkomna (det blir fika)!

Nu finns protokollet här.