Grannsamverkan

Nu är grannsamverkan uppstartad här i Nyby backe.

Kontaktombud för grannsamverkan inom vårt område är Thomas Niwong, Taltrastvägen 4, thomas@niwong.com. Kontaktombudet är vår länk mot polisen och kommer att vidarebefordra information till oss som inkommer.

Den eventuella information vi får från polisen kommer vi att lägga upp på områdets hemsida samt i den nystartade facebookgrupp som finns. Sök på "Nyby backes samfällighet" på facebook och lägg till er så kommer ni att bli godkända till gruppen. Gruppen är sluten och tanken är att vi på ett enkelt sätt ska kunna nå varandra.

Grannsamverkan innebär egentligen inget särskilt merjobb för oss boende. Vi hjälps alla åt att ha koll på varandras hus och är allmänt uppmärksamma på främmande bilar och människor som rör sig i området. Samt att man inte förvarar mer pengar och värdesaker i hemmet än absolut nödvändigt.

Grannsamverkan handlar i grunden om att vi lär känna varandra bättre och vågar tala med varandra.

Ifall några av er önskar att sätta upp klistermärken gällande grannsamverkan hör av er till vårt kontaktombud så ordnar hon fram det. Dessa kan sättas på brevlådor eller dörrar.

Är ni intresserade av att läsa mer om grannsamverkan samt om hur du kan stärka upp ditt hus mot inbrott, gå in på www.samverkanmotbrott.se.

Vi har även tillgång till mobil-appen CareHood. Läs mer här...