Nyby backes samfällighetsförening

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Kontakt -styrelsen

Följande förtroendeposter valdes på stämman 2021-05-10

Styrelsen

Styrelsen har en gemensam epost adress: 
styrelsen@nybybacke.se

Ordförande

Thomas Niwong
Adress: Taltrastvägen 4
E-post: thomas@niwong.com

Kassör

Anders Lundmark
Adress: Koltrastvägen 11
E-post: antelu7@gmail.com

Sekreterare

Marielle Nottberg
Adress: Björktrastvägen 10
E-post: millan.lindoff@gmail.com

Ledamöter

Jennifer Boije
Adress: Björktrastvägen 19
boijejennifer@gmail.com
 
Mikael Larsson 
Adress: Björktrastvägen 1
1.mikael@gmail.com

Suppleanter

Kristofer Odö
Adress: Koltrastvägen 17
E-post: kiffendo@hotmail.com

Jan Hedqvist 
Adress:Koltrastvägen 8
janhedqvist@telia.com