Nyby backes samfällighetsförening

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Kontakt -styrelsen

Följande förtroendeposter valdes på stämman 2021-05-10

Styrelsen

Styrelsen har en gemensam epost adress: 
styrelsen@nybybacke.se

Ordförande

Marielle Nottberg
Adress: Björktrastvägen 10
E-post: marielle@nxtlev.com

Kassör

Anna Karlsson
Adress: Björktrastvägen 12
E-post: avgift@nybybacke.se

Sekreterare

Mikael Larsson 
Adress: Björktrastvägen 1
1.mikael@gmail.com

Ledamöter

Jennifer Boije
Adress: Björktrastvägen 19
boijejennifer@gmail.com
 
Julia Hedenstedt
Adress: Koltrastvägen 1

Suppleanter

Christer Hedenstedt
Adress: Koltrastvägen 1

Jan Hedqvist 
Adress:Koltrastvägen 8
janhedqvist@telia.com