För er med värmepanna från Nibe kan ni ansluta er till ett befitligt gruppavtal hos Stockholm pool & Värme AB. Då kommer det en gång om året och gör en årlig kontroll. Då det besöker flera hushåll samtidigt på samma gata så får man en lägra avgift.

Kontakta företaget på 08-711 45 65 alternativt på mejl: kontakt@spvab.se

Hemsida: http://www.spvab.se/

Detta är inget som går via samfälligheten men eftersom vi vet att många har NIBE-pannor så informerar vi detta.