Samfällighetsavgift

Avgiften för verksamhetsåret 2021-01-01 till 2021-12-31 är satt till 4 200 kr per fastighet och skall vara betald senast 2021-06-30. (En utdebitering gjordes i mars 2500 kr. Denna var frivillig, Resterande belopp ska betalas 2021-06-30) 

Inbetalningen skall göras på bankgiro 5058-9118 (Handelsbanken). Märk inbetalningen med namn, adress och fastighetsbeteckning.

Avgift för 2022 kommer att beslutas på nästa ordinarie stämma. Information om belopp och betalningsdatum kommer att distribueras till varje fastighets brevlåda efter stämman.