Vi har i området en lekplats som Skanska byggde åt oss. 

På lekplatsen hittar du en gungställning med tre gungor (en "spindelgunga", en vanlig samt en babygunga.) 
Rutschkana.
Sandlåda.

I samband med seriebytet hösten 2020 monterades en lampa upp. 

Lekplatsen ingår i vårt gemensamma ansvar att sköta. Det finns alltså ingen extern leverantör som kommer och städar och plockar upp eventuellt skräp.

Senaste besiktning: Hösten 2020 och målet är att det ska göras en gång/år